Category Archives: Phe Cộng hòa MAGA Hoa Kỳ

Cái gọi là “Chính phủ ngầm” của Trump

Thụy Linh Ngô Phong 247 / 21-6-2024

Posted in Donald Trump, Phe Cộng hòa MAGA Hoa Kỳ | Leave a comment