Category Archives: Văn hóa quan chức

Nhân giỗ Đức Thánh Trần: Cần đặt lại lư hương và tôn tạo tượng đài Trần Hưng Đạo

Phúc Tiến LƯ HƯƠNG TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN – NGÀN NĂM BIA MIỆNG Bài báo sau đây của Phúc Tiến đăng trên báo Người đô thị ngày 17/9/2021 đã bị gỡ. Ở Việt Nam, đôi khi bài bị gỡ … Continue reading

Posted in Văn hóa quan chức | Leave a comment