Category Archives: Văn hóa quan chức

Ý thức pháp luật và lãng phí nguồn lực

Chu Hồng Quý Việc anh cảnh sát giao thông dẫn cụ bà qua đường có thể chấp nhận được, vì anh ta chỉ tranh thủ chút ít thời gian trong lúc làm việc. Còn việc bỏ vị trí làm việc … Continue reading

Posted in Trách nhiệm quan chức, Tư duy quan chức, Văn hóa quan chức, Ý thức pháp luật | Leave a comment

Nhân giỗ Đức Thánh Trần: Cần đặt lại lư hương và tôn tạo tượng đài Trần Hưng Đạo

Phúc Tiến LƯ HƯƠNG TƯỢNG ĐÀI ĐỨC THÁNH TRẦN – NGÀN NĂM BIA MIỆNG Bài báo sau đây của Phúc Tiến đăng trên báo Người đô thị ngày 17/9/2021 đã bị gỡ. Ở Việt Nam, đôi khi bài bị gỡ … Continue reading

Posted in Văn hóa quan chức | Leave a comment