Category Archives: Phân quyền

Trao quyền cho người làm tốt hơn – Một chủ trương đúng và dũng cảm

Nguyễn Ngọc Chu 1. Trao quyền cho người làm tốt hơn Làm việc với lãnh đạo TP HCM ngày 13/5/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập đến một số quan điểm phát triển. Trong đó có: 1. Điều gì … Continue reading

Posted in Phân quyền | Leave a comment