Category Archives: Vaccine chống virus Vũ Hán của VN

Cần thêm thời gian để cấp phép khẩn cấp cho vaccine nội Nano Covax

Nghĩa Nhân Trong ba ngày từ 20 đến 22-8-2021, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp quốc gia đã họp, đánh giá báo cáo giữa kỳ đầu tiên về kết quả thử nghiệm lâm sàng giai … Continue reading

Posted in Vaccine chống virus Vũ Hán của VN | Leave a comment