Category Archives: Căn cứ Ream

Căn cứ quân sự Ream của Campuchia quan trọng thế nào nếu Việt Nam rơi vào xung đột quân sự? (Bài 3)

Huyền Trân BBC News Tiếng Việt 5 tháng 7 2024 Vai trò của căn cứ quân sự Ream sẽ quan trọng như thế nào trong trường hợp Việt Nam rơi vào một cuộc xung đột quân sự trên biển hoặc … Continue reading

Posted in Căn cứ Ream, Quan hệ Campuchia - Việt Nam, Quốc phòng | Comments Off on Căn cứ quân sự Ream của Campuchia quan trọng thế nào nếu Việt Nam rơi vào xung đột quân sự? (Bài 3)

Trung Quốc đang làm gì tại căn cứ quân sự Ream của Campuchia? (Bài 2)

Huyền Trân  BBC News Tiếng Việt  Trung Quốc có quyền tiếp cận độc quyền với căn cứ quân sự Ream hay có thể lập một tiền đồn nước ngoài thứ hai sau Djibouti ở châu Phi, với hiện diện quân … Continue reading

Posted in Căn cứ Ream, Quan hệ Campuchia - Trung Quốc, Quốc phòng | Comments Off on Trung Quốc đang làm gì tại căn cứ quân sự Ream của Campuchia? (Bài 2)

Căn cứ Ream của Campuchia thay đổi như thế nào từ năm 2019 đến nay? (Bài 1)

Huyền Trân và Aghnia Adzkia Từ Bangkok và Jakarta Mối quan hệ quốc phòng ngày càng gắn kết giữa Campuchia và Trung Quốc đang đặt ra những báo động cho Việt Nam, đặc biệt liên quan đến căn cứ quân … Continue reading

Posted in Căn cứ Ream, Quan hệ Campuchia - Trung Quốc | Comments Off on Căn cứ Ream của Campuchia thay đổi như thế nào từ năm 2019 đến nay? (Bài 1)