Category Archives: Vai trò của Mỹ hậu Trump

Châu Á cần nước Mỹ quay lại?

Ngọc Lễ Tổng thống Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh APEC hồi năm 2017 ở Đà Nẵng. Bất chấp việc Mỹ thoái lui khỏi vai trò lãnh đạo với chính sách ‘Nước Mỹ trên hết’ và ảnh hưởng của … Continue reading

Posted in Vai trò của Mỹ hậu Trump | Leave a comment