Category Archives: Quản lý tiền tệ

Chảy máu ngoại tệ báo hiệu một chu kỳ kinh tế đầy sóng gió

Nguyên Hương Sau một năm, tiền VND đã mất giá 6,6% so với USD. Dòng ngoại tệ chảy ra nước ngoài đã gây áp lực lên tỷ giá, nhen nhóm thổi bùng một chu kỳ lạm phát mới.

Posted in Quản lý tiền tệ | Leave a comment