Category Archives: Du lịch trong đại dịch

Mở cửa rồi, du lịch vẫn chưa hết khó

Nguyễn Vũ Mộc Thiêng The LEADER – Bớt dịch, du lịch gặp khó, không phải vì kinh tế cạn kiệt mà bởi ảnh hưởng bởi những cung cách quản lý cũ. Sau mấy tháng phong tỏa, tù túng, ngột ngạt, … Continue reading

Posted in Du lịch trong đại dịch | Leave a comment