Category Archives: Ổn định xã hội

Bàn về ổn định xã hội

Nguyễn Đình Cống Nhân kỳ họp Quốc hội cuối năm 2019 tôi muốn nêu vấn đề ổn định xã hội, mong các vị đại biểu quan tâm, đem ra thảo luận tại Quốc hội. Tôi đã nghe QH thảo luận … Continue reading

Posted in Ổn định xã hội | Leave a comment