Category Archives: Lãng phí

Chống lãng phí phải bắt đầu từ Đại hội Đảng

Nguyễn Ngọc Chu 1. Đã ai tư vấn cho thủ tướng chưa? Những người trong ‘Tổ Tư vấn kinh tế’ cho Thủ Tướng, có ai đã một lần ‘tư vấn’ cho Thủ tướng về tiết kiệm chi phí ở tất … Continue reading

Posted in Lãng phí, Đại hội Đảng | Leave a comment