Category Archives: Quan chức đảng từ trần

Đành nói vài lời

Mac Văn Trang 16-9-2021 Có lẽ theo cái đà một ông Bộ Chính trị chiếm đến vài nghìn mét vuông làm mộ thì từ nay hễ cứ nghe tin một vị quan cao cấp của đảng từ trần là dân … Continue reading

Posted in Phùng Quang Thanh, Quan chức đảng từ trần | Leave a comment