Category Archives: nhạc vàng

Nhạc vàng kho tàng âm nhạc Việt Nam

Nguyễn Quang Duy Miền Nam trước đây gọi nhạc vàng là tân nhạc để phân biệt với cổ nhạc. Sau chiến tranh, bên thắng cuộc mở “mặt trận” tấn công vào nền văn hóa miền Nam, cả tân nhạc lẫn … Continue reading

Posted in nhạc vàng | Leave a comment