Category Archives: Chính trường

Kịch sắp đến lúc cao trào

(Các cụ buôn dưa lê)  Anh Quốc 

Posted in Chính trường, Đấu đá nội bộ | Leave a comment