Category Archives: Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo ngốn rất nhiều điện. Liệu nó có thể được thỏa mãn?

Christopher Mims Cù Tuấn biên dịch bài trên Wall Street Journal Tóm tắt: Cuộc cách mạng về trí tuệ nhân tạo có thể sẽ sớm đòi hỏi nhiều điện năng hơn tất cả các loại xe điện cộng lại. Mọi công ty đang … Continue reading

Posted in AI, Trí tuệ nhân tạo | Leave a comment