Category Archives: Cán bộ đảng viên

Tức giận, khinh bỉ, đau xót…

Đoàn Bảo Châu Ảnh: Báo TP Bạn có cảm giác gì khi biết được điều này. Để tôi nói cho bạn biết cảm giác của tôi: 1. Tức giận, tức giận đến sôi máu: Bất cứ một việc gì có … Continue reading

Posted in Cán bộ đảng viên | Leave a comment