Category Archives: Cộng sản và lòng yêu nước

Lòng yêu nước thời kỳ Cộng sản

Nguyễn Đình Cống Kỳ 1 2-8-2023 1- Điểm qua về lòng yêu nước Trong hơn một thế kỷ vừa qua, LÒNG YÊU NƯỚC của người dân Việt được phát triển rất cao, được thử thách rất khắc nghiệt, được nhào … Continue reading

Posted in Cộng sản và lòng yêu nước, Lòng yêu nước | Leave a comment