Category Archives: Nguyễn Trần Bạt

Tham nhũng: Hệ quả của “tâm lý đồng chí” sa đoạ thành “tâm lý đồng loã”

Nguyễn Trần Bạt Nguyễn Trần Bạt (1946-15/12/2020), con người trí thức thâm sâu vừa ra đi đột ngột ở tuổi 74. Tên ông không chỉ vinh dự có mặt trong các cuốn Barons “Who’s Who in Vietnam”, “Who’s Who in … Continue reading

Posted in Nguyễn Trần Bạt | Leave a comment

Bàn về vài quan điểm của Nguyễn Trần Bạt Phần 2

Nguyễn Đình Cống 4- Về trí thức Bàn về trí thức VN, có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau, khen chê đủ cả. Văn bản chính thức có NQ 27-NQTƯ tháng 8 năm 2008 về xây dựng đội ngũ … Continue reading

Posted in Nguyễn Trần Bạt, Trí thức Việt Nam | Leave a comment

Bàn về vài quan điểm của Nguyễn Trần Bạt Phần 1

Nguyễn Đình Cống 1- Giới thiệu Trong vài chục năm trở lại đây Nguyễn Trần Bạt nổi lên như một trí thức làm kinh doanh rất thành đạt. Ông sinh năm 1946 tại Nghệ An, năm 1963 vào quân đội, … Continue reading

Posted in Nguyễn Trần Bạt, Trí thức Việt Nam | Leave a comment