Category Archives: Chân dung quan chức

Từ quan to đến quan nhỏ – Những chân dung tương phản

BVN đang nghĩ đến một đề tài có vẻ như hấp dẫn: lượm lặt đó đây những chân dung xác thực từ các vị quan to đến quan nhỏ trên khắp đất nước với những việc làm tốt xấu tương … Continue reading

Posted in Chân dung quan chức | Leave a comment