Category Archives: Novaland

Xới lại Thủ Thiêm

Lynn Huỳnh Gọi là xới lại Thủ Thiêm theo một kịch bản nào đó, vì văn bản ghi ngày ‘chấp bút’ 25-1, tức mồng Một Tết, song phải đến ngày 5-2, tức chỉ vài hôm nữa là rằm tháng Giêng, … Continue reading

Posted in Novaland, Thủ Thiêm | Leave a comment