Category Archives: Sách giáo khoa Ngữ văn

Sách giáo khoa Ngữ văn Lớp 6 và Lớp 7: Từ góc nhìn của người mua

Nguyễn Ngọc Chu Soạn sách giáo khoa cho học sinh phổ thông là vấn đề rất lớn. Các bộ sách giáo khoa theo chương trình cải cách đang được biên soạn, chỉ mới hoàn thành cho một số lớp nhưng … Continue reading

Posted in Giáo dục, Nguyễn Ngọc Chu, Sách giáo khoa Ngữ văn | Leave a comment