Category Archives: Kinh tế Việt Nam

Bàn về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam cho tương lai (Phần 1)

Bùi Mạnh Thành Năm 2020 là năm trăng mờ gió thảm, đại dịch Covid 19 nổ ra, phơi bày mọi sự yếu kém của mô hình quản trị toàn cầu. Hội đồng bảo an với tư cách là trung tâm … Continue reading

Posted in Kinh tế Việt Nam | Leave a comment

Các tập đoàn Mỹ lo phong toả ở Việt Nam gây thiếu hụt sản phẩm cho mùa lễ cuối năm

Nhiều nhà máy sản xuất sản phẩm cho Nike tại Việt Nam đã bị đóng cửa vì tình trạng bùng phát dịch COVID-19. Tình trạng phong toả kéo dài vì COVID-19 tại Việt Nam đang gây tác động nặng nề … Continue reading

Posted in Kinh tế Việt Nam | Leave a comment