Category Archives: Chính sách thuế vàng

Đánh thuế vàng, tại sao không?

Hải Lý  Một chính sách thuế thích hợp cho thị trường vàng ngoài việc điều tiết cung cầu, còn hỗ trợ đánh giá chính xác quy mô thị trường thông qua giao dịch có hóa đơn chứng từ. Đây sẽ … Continue reading

Posted in Chính sách thuế vàng, kinh tế | Leave a comment