Category Archives: Kinh doanh bất động sản

Bất động sản

Hà Huy Sơn Doanh thu bất động sản (BĐS) không tỷ lệ thuận với giá trị sáng tạo của nền kinh tế. BĐS không đem lại ngoại tệ mà còn tăng chi tiêu ngoại tệ của nền kinh tế. BĐS không phục vụ nhu … Continue reading

Posted in Kinh doanh bất động sản, Quản lý kinh tế | Leave a comment

Giải pháp cho khủng hoảng kinh tế và dân sinh

Tùng Phong Thay vì “giải cứu” các siêu gia bất động sản đang làm nghèo đất nước, những chính sách thực sự hướng đến 5 triệu hộ kinh doanh cá thể và gần 700 ngàn doanh nghiệp nội địa vừa và nhỏ … Continue reading

Posted in Kinh doanh bất động sản, Quản lý kinh tế | Leave a comment