Category Archives: Tử tù Đặng Văn Hiến

Nghĩ về án tử hình

Nguyên Giác Phan Tấn Hải Người con Phật nghĩ gì về án tử hình? Đứng về phương diện cá nhân, rất minh bạch rằng không Phật tử nào ủng hộ án tử hình. Đứng về phương diện quốc gia, thực … Continue reading

Posted in Tử tù Đặng Văn Hiến, Đặng Văn Hiến | Leave a comment

Kiến nghị giảm án tử hình Đặng Văn Hiến

KIẾN NGHỊ GỬI CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG Ngày 17.7.2018 Văn phòng Chủ tịch Nước đã có công văn số 847/VPCTN-PL thông báo ý kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Chánh an TAND tối cao, … Continue reading

Posted in kiến nghị, Tử tù Đặng Văn Hiến | Leave a comment