Category Archives: Việt Nam 2023

Việt Nam bước vào năm 2023 như thế nào?

Phạm Trần “Đến hẹn lại lên” là chuyện thông lệ, không có gì đặc biệt, nhưng lãnh đạo mà cũng chỉ biết làm đến thế thì dân lo. Chuyện này xẩy ra ở Việt Nam vào mỗi dịp cuối năm … Continue reading

Posted in Việt Nam 2023 | Leave a comment