Category Archives: Chiến thuật vùng xám

Từ sự kiện Đá Ba Đầu nhìn về chiến thuật “Vùng xám” & “Chiến tranh nhân dân trên biển” của Trung Quốc

RFA tiếng Việt 2021-04-08 Trung Quốc đã và đang sử dụng chiến thuật “vùng xám”, đặc biệt là “Chiến tranh nhân dân trên biển” trong việc thực hiện tham vọng bành trướng của nước này ở Biển Đông. TS. Vũ … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Biển Đông, Chiến thuật vùng xám, Philippines | Leave a comment