Category Archives: Kinh phí chống đại dịch

“Sao kê” kinh phí chống dịch

Nguyễn Tiến Tường Test, trong thời gian qua là một chính sách kỳ lạ. Từ tháng 10/2020, Bộ Y tế ra hướng dẫn phí test. Từ đó, test dồn dập, test tràn lan. Chưa khoanh vùng cũng test, khoanh vùng … Continue reading

Posted in Kinh phí chống đại dịch, Quản lý nhà nước trong đại dịch | Leave a comment