Category Archives: Giáo dục đại học

Sai ngay từ khâu bên trong của làm luật và đào tạo luật

Ngô Huy Cường Cầm tay chỉ việc trong đào tạo cử nhân luật hiện nay nguy hiểm vô cùng cho khâu làm luật. Tôi đã từng phục vụ nhiều năm cho Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nên biết … Continue reading

Posted in Giáo dục đại học, luật pháp | Leave a comment