Category Archives: Tù nân lương tâm

Người hiền – Đại tá Phạm Quế Dương. Kì 3

Phạm Đình Trọng 3. Mười chín tháng tù vì thực hiện quyền công dân được Hiến pháp 1992 bảo đảm ở điều 69 Ngày 22.12.2002, Đại tá Phạm Quế Dương đưa người bạn đời, Đại tá phu nhân Đỗ Thị … Continue reading

Posted in Phạm Quế Dương, Tù nân lương tâm, Xã hội dân sự | Leave a comment