Category Archives: Bảo vệ môi trường

Kết án nhiều nhà bảo vệ môi trường: Danh tiếng của Việt Nam bị ảnh hưởng

Thu Hằng – Phan Minh Bà Ngụy Thị Khanh, giám đốc GreenID, phụ nữ Việt Nam đầu tiên được trao Giải thưởng Môi trường Goldman 2018. AFP Hiện có một nghịch lý ở Việt Nam: chính phủ tích cực công … Continue reading

Posted in Bảo vệ môi trường, Nhân Quyền, tù nhân lương tâm | Leave a comment