Category Archives: Tư duy quan chức

Ý thức pháp luật và lãng phí nguồn lực

Chu Hồng Quý Việc anh cảnh sát giao thông dẫn cụ bà qua đường có thể chấp nhận được, vì anh ta chỉ tranh thủ chút ít thời gian trong lúc làm việc. Còn việc bỏ vị trí làm việc … Continue reading

Posted in Trách nhiệm quan chức, Tư duy quan chức, Văn hóa quan chức, Ý thức pháp luật | Leave a comment

Khát vọng, đổi mới: TT Phúc cần “nhập khẩu” tư duy đổi mới và khát vọng

Nguyễn Hiền Sẽ không có bất cứ khát vọng nào được khơi dậy hay niềm tin nào được đặt ra, khi con ngáo ộp “mất chế độ” luôn tồn tại và đi tắt đón đầu trước mọi chiều hướng phát … Continue reading

Posted in Tư duy quan chức | Leave a comment

Đẩy cái khó cho dân – Tư duy muôn thuở

Nguyễn Tuấn Anh Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: mất bằng lái phải thi lại. Ông Khuất Việt Hùng: không cần chứng minh vi phạm, cứ xử phạt trước rồi người dân nếu thấy sai, có thể kiện ra toà. Hai … Continue reading

Posted in Tư duy quan chức | Leave a comment