Category Archives: Nguyễn Quang A

Tôi chỉ mong cơ quan nhà nước cũng làm đúng luật

Nguyễn Quang A 1) Các luật của Việt Nam chưa thật tốt, song có thể sửa cho tốt hơn. Việc thi hành luật cũng thế. Hai quá trình làm và thi hành luật này nếu tương tác tốt với nhau … Continue reading

Posted in Luật pháp Việt Nam, Nguyễn Quang A | Leave a comment