Category Archives: Bảo tồn địa danh

Địa danh, một di sản văn hoá

Thái Hạo  Có thể nói không ngoa rằng, mỗi địa danh là một cuốn cổ thư đặc biệt: ngắn nhất nhưng đã được viết lâu nhất và dung chứa nhiều nhất về thông tin và văn hóa. Vì thế, xóa … Continue reading

Posted in Bảo tồn địa danh, Lịch sử, văn hoá | Leave a comment