Category Archives: Năng lượng sạch

Phúc trình về mất “công bằng” trong Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP) của Việt Nam

RFA Theo VCDC, biện pháp bắt bớ và lo sợ sẽ có bắt giữ thêm nữa trong lĩnh vực môi trường và năng lượng đã làm hạn chế sự tiếp cận thông tin, minh bạch và tham gia của công … Continue reading

Posted in Đàn áp xã hội dân sự, Môi Trường, Năng lượng sạch | Leave a comment