Category Archives: Israel – Hamas – Palestin

Biden cần tăng áp lực lên Netanyahu

Gideon Rachman, “Biden needs to increase the pressure on Netanyahu,” Financial Times,18/03/2024 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Ủng hộ Israel và ủng hộ thủ tướng nước này là hai việc không giống nhau.

Posted in Israel - Hamas - Palestin, Quan hệ Mỹ - Israel | Leave a comment

Bản chất thực sự của cuộc chiến giữa Hamas và Israel

Thomas L. Friedman, “Understanding the True Nature of the Hamas-Israel War”, New York Times, 28/11/2023 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Lý do khiến người ngoài khó có thể hiểu được cuộc chiến Hamas-Israel là bởi vì có đến ba … Continue reading

Posted in Chiến tranh Trung Đông, Israel - Hamas - Palestin | Leave a comment