Category Archives: Những cái chết bí ẩn của lãnh đạo Việt Nam

Cái chết của ông Trần Đại Quang và ‘các đồng chí khác’…

Võ Thị Hảo Ông Trần Đại Quang đã chết vào sáng 21/09/2018… Tin từ UB Bảo vệ Sức khỏe TƯ nói rất mập mờ: ‘đồng chí đã mắc loại virus hiếm và độc hại, trên thế giới chưa có thuốc … Continue reading

Posted in Những cái chết bí ẩn của lãnh đạo Việt Nam, Trần Đại Quang | Leave a comment