Category Archives: Tình nghĩa cộng sản

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thăm, chúc Tết nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Nhớn nhác… Lưu Trọng Văn Nhìn hình các đồng chí ấy chúc tết nhau sao cứ nhớn nhác? Chỉ lác đác vài báo đưa tin chuyến thăm chúc tết các lãnh đạo CP và NN ở SG và Bình Dương … Continue reading

Posted in Chính trị, Tình nghĩa cộng sản | Leave a comment