Category Archives: Sư thật và sư giả

Hai công văn và đôi điều suy nghĩ của một Phật tử về câu chuyện xung quanh ông Minh Tuệ

Thái Hạo Thứ Năm, 16-5-2024 1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ vừa có thông báo chính thức về “trường hợp Thích Minh Tuệ”. Theo đó, cả hai văn bản đều khẳng định rằng … Continue reading

Posted in Nguyễn Xuân Diện, Phật giáo nhà nước, Phật giáo và kinh tế thị trường, Sư thật và sư giả, Thái Hạo, Thích Minh Tuệ | Leave a comment

Ai đang ‘đánh sập niềm tin của quần chúng Phật tử’?

Thái Hạo 1. Thời gian qua, hình ảnh một vị tu sĩ đầu trần chân đất đi khất thực khắp Bắc Nam không những đã khơi dậy những tình cảm và nhận thức tốt đẹp của đông đảo dân chúng … Continue reading

Posted in Phật giáo, Sư thật và sư giả, Thái Hạo, Tín ngưỡng và mê tín | Leave a comment

Tín ngưỡng và nguy cơ

Chu Mộng Long Thứ Hai, 13-5-2024 Tranh vẽ sư Thích Minh Tuệ của họa sĩ Điệp Tuấn Tôi không là Phật tử, cũng không là con chiên Thiên Chúa. Nhưng tôi có đức tin. Tin vào Đạo Trời, Đạo của … Continue reading

Posted in Chu Mộng Long, Phật giáo và kinh tế thị trường, Sư thật và sư giả, Tín ngưỡng và mê tín | Leave a comment