Category Archives: Bôi trơn

Ai cho tôi làm ăn liêm chính?

Minh Châu “Đọc báo thấy ông Thủ tướng nhà mình nói rằng ‘Doanh nhân cần có khát vọng dân tộc, kinh doanh liêm chính’. Xin mượn lời nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm văn học của Nam Cao, ‘ai … Continue reading

Posted in Bản chất thể chế, Bôi trơn | Leave a comment