Category Archives: Tham nhũng đất đai

Tham nhũng đất đai

Hà Nguyên Một quyết định hành chính đất đai đẻ ra tiền, đó là nguồn cơn của rủi ro tham nhũng. Một quyết định hành chính đẻ ra tiền, sẽ tạo ra cơ chế không có lợi cho quản lý. … Continue reading

Posted in Tham nhũng đất đai | Leave a comment

Đất công hay ‘đất ông’?

Lynn Huỳnh Đất có thổ công, sông có hà bá. Chính quyền ở đâu cũng có bộ máy đầy đủ, cán bộ công chức đông đảo…, vậy mà tham nhũng vẫn tham nhũng. Tham nhũng đất đai chủ yếu xảy … Continue reading

Posted in Cướp đất của dân, Tham nhũng đất đai | Leave a comment

Những thanh củi cần được vào lò!

Ngô Thị Hồng Lâm Nguồn gốc đất: Năm 1968 ông Nguyễn Văn Tý đứng tên mua đất của “Địa phận Công giáo” một mảnh đất có diện tích 715m2, trên hoạ đồ được phân thành: 7 lô thổ cư, được … Continue reading

Posted in Cộng sản cướp đất, Tham nhũng đất đai | Leave a comment