Category Archives: Trí thức và văn hóa

Số phận khác biệt của 15 ủy viên Ủy ban Văn hóa đầu tiên

Lưu Trọng Văn Bảy mươi lăm năm trước, vào ngày 24.11.1946 cụ Hồ khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Cụ nói: “Tôi mong chúng ta đem văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện … Continue reading

Posted in Trí thức và văn hóa | Leave a comment