Category Archives: Lách luật

ĐẶC KHU KHÔNG MANG TÊN ĐẶC KHU DÀNH CHO NGƯỜI TRUNG QUỐC

Nguyễn Ngọc Chu ÔI, LÁCH LUẬT LỪA DÂN! ĐẶC KHU XONG RỒI NHÉ! "CẦM TIỀN" MUA ĐỨT "CẦM QUYỀN"! "THÙ ĐỊCH" CHÀO THUA "THỜ ĐỊCH" THÔI! La Khắc Hòa *** Chưa bao giờ giới làm luật nước nhà lại giỏi … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Lách luật, quốc hội, đặc khu | Leave a comment