Category Archives: Bộ máy chính quyền

LỄ HỘI VÀ CÁC QUAN CHỨC

Nguyen Ngoc Chu Cơ chế này đã sinh ra quá nhiều đặc quyền đặc lợi cho một số quan chức cấp cao. Đặc quyền đặc lợi ngay cả lúc đã nghỉ hưu. Đặc quyền đặc lợi đến cả lúc chết. … Continue reading

Posted in Bộ máy chính quyền, Phật giáo quốc doanh | Leave a comment

Chính quyền ở chỗ….TIỀN, thưa Phó Thủ tướng

Nguyễn Đình Ấm  Thưa PTT, riêng ông cũng như chính phủ không biết thôi chứ dân đều biết: Chính quyền với cát tặc là một! Họ là một nên việc kêu cứu, kiện cáo của dân đều vô hiệu. Không … Continue reading

Posted in Bộ máy chính quyền, khủng hoảng thể chế | Leave a comment