Category Archives: Chống diễn biến tư tưởng

Chúc mừng anh Chu Hảo (1)

Hoàng Dũng Ông Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc nhà xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm luật … Continue reading

Posted in Chống diễn biến tư tưởng | Leave a comment