Category Archives: Ngụy biện cộng sản

Xin cảnh giác về ngụy biện của một bài báo

Nguyễn Đình Cống Báo Đại Đoàn Kết ngày 19-9-2019 đăng bài “Tâm sự với ‘người hay cãi’ của HTQ (gọi tắt là Bài báo). Tôi đọc và phát hiện thấy một số ngụy biện, xin vạch ra, phê phán vài … Continue reading

Posted in Ngụy biện cộng sản | Leave a comment

Hãy dẹp bớt kiêu ngạo cộng sản

Nguyễn Đình Cống Gần đây tôi được một nhóm trí thức cử làm đại diện nhằm trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền của Đảng CSVN để bàn việc tổ chức đối thoại. Nhóm này gồm trên mười … Continue reading

Posted in cộng sản, Ngụy biện cộng sản | Leave a comment

“Thế lực thù địch” – mi là ai?

Lê Phú Khải Những năm gần đây, trên các phương tiện  thông tin quốc doanh, luôn xuất hiện những từ  “những thế lực thù địch” đang chống phá nhà nước Việt Nam.  Đặc biệt Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng … Continue reading

Posted in Ngụy biện cộng sản | Leave a comment