Category Archives: Truyền thông nhà nước

Yêu cầu VTV lên tiếng

Mạc Van Trang Yêu cầu VTV lên tiếng, công khai việc phóng viên Liên Liên đã đi PV ra sao, ở đâu, lúc nào, để các thế lực xấu không thể đưa tin xuyên tạc, làm mất uy tín của … Continue reading

Posted in Mạc Văn Trang, Truyền thông nhà nước | Leave a comment