Category Archives: Hệ giá trị

Loạn giá trị thì lo chấn chỉnh chứ “xây dựng” gì nữa?

Chu Mộng Long 20-12-2022 Hệ giá trị vừa kế thừa tinh hoa truyền thống vừa phát triển chứ không phải “xây dựng” theo ý thức chủ quan của một nhóm quyền lực mang nhãn tuyên giáo hay giáo sư tiến … Continue reading

Posted in Hệ giá trị, văn hoá | Leave a comment

Góp ý về xây dựng hệ giá trị Việt Nam

Mạc Văn Trang Hôm 2/12/ 2022, tôi có đăng bài: “TRÁI NÚI ĐẺ CHUỘT”, nói về cái Hội thảo quốc gia rất hoành tráng nhằm xây dựng hệ Giá trị Việt Nam, nhưng kết quả thì “bé tẹo”, chẳng có … Continue reading

Posted in Hệ giá trị | Leave a comment