Category Archives: Hội nhập

Nền kinh tế có năng lực nội sinh sẽ hội nhập hiệu quả

Khánh An TS. Võ Trí Thành cho rằng, để nền kinh tế phát triển, cần phải hội nhập, nhưng để tận dụng hiệu quả của hội nhập, cần có năng lực nội sinh và tự chủ, tự cường.   Thưa … Continue reading

Posted in Hội nhập, kinh tế | Leave a comment