Category Archives: Hội nhập

Về hội nhập giáo dục quốc tế

Nguyễn Đình Cống Vừa qua tôi xem clip “Một mưu đồ thâm độc nguy hiểm” do BTV Thu Hương thực hiện, PGS Đỗ Cảnh Thịnh, Phó Viện trưởng an ninh phi truyền thống trình bày trên youtube, thuộc chương trình … Continue reading

Posted in Cảnh giác CS, Hội nhập | Leave a comment

Nền kinh tế có năng lực nội sinh sẽ hội nhập hiệu quả

Khánh An TS. Võ Trí Thành cho rằng, để nền kinh tế phát triển, cần phải hội nhập, nhưng để tận dụng hiệu quả của hội nhập, cần có năng lực nội sinh và tự chủ, tự cường.   Thưa … Continue reading

Posted in Hội nhập, kinh tế | Leave a comment