Category Archives: Độc tài và kỳ thị

Thư giãn Chủ nhật – TRIỆU CHỨNG NARCISSISM: TRƯỜNG HỢP TRẦN LONG ẨN

Chu Mộng Long Ông Trần Long Ẩn là người đồng hương với tôi. Ông bị chửi làm tôi cũng thấy nhột. Nhưng tôi tin nhiều người còn nhột hơn. Không chỉ nhột mà còn thù địch với dân mạng. Bởi … Continue reading

Posted in Hòa hợp dân tộc, Độc tài và kỳ thị | Leave a comment