Category Archives: Văn hoá tâm linh

Tu theo Phật rất đơn giản

(Kết quả tu phụ thuộc vào mỗi người) Mạc Văn Trang

Posted in Đạo đức, Lối sống, Tín ngưỡng, Văn hoá tâm linh | Leave a comment

Phật tại tâm, Chúa tại tâm

Nguyễn Huy Cường  Phật Tổ nói “ta là Phật đã thành, chúng nhân là Phật sẽ thành”. Trong tinh thần Ky tô hữu bên Thiên chúa giáo, một điều cũng thành tâm niệm, như đã được xác quyết bằng tâm … Continue reading

Posted in Văn hoá tâm linh | Leave a comment